Brudagerdyssen

Mellem Brudager og Tøjsmose vest for Oure på Sydfyn ligger Brudagerdyssen. Selve gravanlægget er voldsomt beskadiget af stenplyndring gennem tiden – bygning af Sortebro og Klingstrup mølle – og 5000 års vækst af træer og stormskader har rykket omkring på de vældige kampesten, der udgør storstensgraven.

Ved første øjekast ser dyssen temmelig uoverskuelig ud, men med oldtidsbrillerne på, tegner sig et interessant billede af et særpræget oldtidsminde, der kun eksisterer få af på Fyn. Det særlige ved Brudagerdyssen er, at der er tale om et gravanlæg med dobbelt randstensrække. Randstenene danner rammer af store sten blev sat omkring bondestenalderens gravkamre for at holde på jordfylden – og normalt nøjes man med en enkelt stencirkel eller ramme omkring det centrale gravkammer (eller kamre), men her har oldtidsfolket lavet to stenrammer omkring gravene.

Hvad formålet med to randstenkæder har været, kan vi kun gisne om. Måske har det været en ekstra vellidt og magtfuld høvding eller klanoverhoved, der er gravlagt her eller også har dyssen rent kultisk haft en noget anden funktion end de sædvanlige. Der er fundet masser af flintesager i nærheden, hvilket tyder på, at stenalderbopladsen har ligget tæt ved.

Et andet fortidsminde af denne type i det fynske finder man i Orelund skov på Vestfyn, hvor der er tale om en runddysse med to randstenkæder.

Hos kulturarvstyrelsen – i databasen Fund og fortidsminder – er det noteret, at en nærboende beretter, at ca. 1818 lå kun midterpartiet af randstenene omstyrtet, den øvrige del stod oprejst, ligesom gravkamrene endnu var uforstyrrede. Endvidere beretter samme Mand, Poul Johansen, at – Dyssen har været en Kirke, og at man paa Helligdags Aften hører, at der pikkes paa en Klokke; han har tidt seet, at der brænder Lys paa Dyssen, men saa er han gaaet langt udenom, for – Det er ikke godt at komme i Veien for saadant noget.

Fredningsnummer: 40182. Læs mere om og find vej til Brudagerdyssen på Kulturarvstyrelsens Fund og fortidsminder her: http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/6901/

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s